Dane strukturalne

Dane strukturalne to dane, które są zorganizowane w strukturze logicznej i zawierają informacje o właściwościach obiektu lub połączeniach między obiektami. Jest to bardzo ważny rodzaj danych w informatyce, ponieważ jest wykorzystywany w wielu systemach do przechowywania i wyszukiwania informacji.

Dane strukturalne można podzielić na trzy główne rodzaje: dane tekstowe, dane liczbowe i dane obrazowe. Dane tekstowe to informacje zapisane w postaci tekstu lub słów. Mogą one obejmować adresy e-mail, dane osobowe, numery telefonów itp. Dane liczbowe to dane, które są zapisane w postaci liczb lub cyfr. Są one wykorzystywane do obliczeń, wykresów i analiz. Przykładem danych liczbowych są dane finansowe, statystyczne i matematyczne. Dane obrazowe to obrazy i grafiki, takie jak zdjęcia, wideo, animacje i inne.

Dane strukturalne mogą być przechowywane w różnych formatach, takich jak plik tekstowy, baza danych, tabela w programie Excel itp. Pliki tekstowe są często używane do przechowywania danych tekstowych, jak adresy e-mail i dane osobowe. Bazy danych są używane do przechowywania i wyszukiwania informacji, a tablice w programie Excel są używane do przechowywania i analizowania danych liczbowych.

Dane strukturalne są bardzo ważne dla wielu systemów informatycznych. Mogą być wykorzystywane do tworzenia baz danych, wyszukiwania informacji, tworzenia raportów i wykresów, analizowania danych itp.